Skip to content Skip to footer

Upadłość konsumencka. Każdy kto ma duże długi może się na nią zdecydować

Większość osób zadłużonych ma długi, które z mniejszym lub większym trudem spłacają. Wobec wielu dłużników prowadzone są działania komornicze i windykacyjne, prowadzące do zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Są jednak osoby za bardzo zadłużone. Nie są w stanie spłacić wszystkich długów, a ich zadłużenie rośnie. Czy coś da się zrobić? Ogłosić upadłość.

Upadłość konsumencka rozwiązuje problem długów

Jeśli długi są znaczne a na ich spłacenie nie ma szans, upadłośc konsumencka Warszawa to w zasadzie jedyne rozwiązanie. Na czym ona polega? Odpowiedź jest prosta. Na sądownym uznaniu dłużnika za niewypłacalnego, spieniężeniu jego majątku, spłaty części długów i umorzeniu pozostałych. Dłużnik owszem, może stracić samochód, mieszkanie czy dom, ale jednocześnie dzięki upadłości konsumenckiej Warszawa staje się osobą wolną od długów i może zaczynać swoje życie finansowe od początku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką Warszawa?

Upadłośc konsumencka Warszawa jest ogłaszana przez sad. Na początku należy złożyć wniosek o nią. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem firmy, która specjalizuje się w tym temacie. Po złożeniu wniosku o upadłość, zajmuje się nim sąd. Może wniosek przyjąć lub odrzucić. Jeśli przyjmie, działania rozpoczyna syndyk. Spisuje majątek osoby zadłużonej i to co jest możliwe spienięża. Pieniądze trafiają do wierzycieli. Oczywiście w ten sposób spłacana jest tylko część długów. Pozostałe zaś są przez sąd umarzane. Ogłaszana jest upadłość konsumencka danej osoby. Staje się ona wolna od długów.

Warto rozwiązać problem długów

Każdy, kto ma bardzo duże zadłużenie powinien rozważyć upadłość konsumencką. Długi same się nie spłacą, a przez odsetki i inne koszty będą oczywiście rosły. Komornik może zabrać dom, cały majątek, a dana osoba i tak nadal będzie osobą zadłużoną. Upadłość konsumencka Warszawa to procedura, dzięki której można rozwiązać problem swoich długów skutecznie i na zawsze. Oczywiście w przyszłości trzeba pamiętać, by ponownie nie zadłużać się na zbyt wysokie sumy. Upadłość konsumencka nie może być bowiem ogłaszana co jakiś czas.

Leave a comment