Skip to content Skip to footer

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Wśród różnych sposobów chroniących przedsiębiorców przed upadłością można wskazać restrukturyzację firmy. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat jej specyfiki, a także zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami tego procesu.

Istota restrukturyzacji

Restrukturyzacja firmy to proces, który określony został w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z tym dokumentem, restrukturyzacja uznawana jest za działanie, dzięki któremu możliwe jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami firmy, które powszechnie nazywane jest układem. Prawa wierzycieli powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone podczas postępowania restrukturyzacyjnego.

Obszary restrukturyzacji

Działania restrukturyzacyjne mogą być realizowane w przedsiębiorstwach w różnych obszarach ich działalności, dlatego charakteryzują się tak wysokim poziomem efektywności. Firmy najczęściej są restrukturyzowane w obszarze finansowym. Głównym celem tego typu działań jest chęć poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz tego bardzo często wykorzystuje się restrukturyzację majątkową oraz dostosowawczą.

Kto może skorzystać?

Restrukturyzacja firmy przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, które są niewypłacalne lub ich wypłacalność jest znacząco zagrożona. Wśród głównych warunków niewypłacalności przedsiębiorstw można wskazać brak możliwości regulowania swoich zobowiązań, posiadanie zaległości finansowych starszych niż trzy miesiące, a także przekroczenie pewnej sumy długów.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak dokładnie wygląda postępowanie restrukturyzacyjne. Przede wszystkim niezbędne jest złożenie stosownego wniosku przez dłużnika, aby cały proces mógł zostać rozpoczęty. Działania związane z restrukturyzacją dotyczą możliwości przyjęcia oraz zatwierdzenia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Dzięki zawarciu stosownej umowy możliwa jest restrukturyzacja zadłużenia bez szkody dla wierzycieli.

Leave a comment